ГРАФІК НАВЧАНЬ на 2017 р.

ПРИМІТКА:

 

Інститут пропонує проведення семінарів безпосередньо на підприємствах на госпдоговірних умовах за темами: «Практичні аспекти впровадження та аудиту систем менеджменту безпечності продукції на принципах НАССР», «Ефективне використання існуючих на підприємстві систем моніторингу виробничих процесів з метою мінімізації трудозатрат при впровадженні систем менеджменту безпечності харчової продукції(НАССР).

Після закінчення занять і складання іспитів слухачі отримують свідоцтва,  зразок яких затверджено наказом МОН України «Про документи про підвищення кваліфікації» № 34  від 19.01.2016р., які дійсні на всій території України.

Вартість навчання на  однотижневих курсах – 1400 грн., двотижневих  - 2400 грн. без ПДВ, на трьохтижневих курсах – 3000 грн. без ПДВ  (п.5.1.3. ст.5 Закону України про ПДВ від 03.04.1997 р. №161/97-ВР з урахуванням змін та доповнень за станом на 25.01.2007 р.). Остаточна вартість буде встановлена при складанні договору.

Оплата відбувається згідно виставленого рахунку.

Навчання для спеціалістів підприємств, які входять до складу Укрпродспілки, «Укркондпром», «Укрвинпром», «Укрм’ясо», «Укроліяпром», «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів здійснюється за рахунок держбюджету, а при бажанні отримати свідоцтво державного зразку слід сплатити вартість бланку -

25, 00 гривень (з урахуванням ПДВ).

 

Перелік основних тем, які включені  до програм занять на курсах

 

Для консервних підприємств:

Головні технологи, заступники директорів з якості, нач. відділів з якості

1. Зміни у законодавстві згідно з вимогами угоди про асоціацію України з ЄС: закони про безпечність ХП, стандартизацію, метрологічну діяльність, тех. регламенти та оцінку відповідності

2. Міжнародна, регіональна та національна системи стандартизації. Порядок введення у чинність міжнародних та  регіональних стандартів. Зміни у системі стандартизації на початок 2016 р.

3. Вимоги до виробничих випробувальних лабораторій згідно з ДСТУ  ISO 17025, ЕА 04/10

4. Валідація, верифікація, похибки та невизначеність  результатів вимірювань

5. Реєстрація потужностей, експлуатаційний дозвіл

6. Інноваційні технології у консервному виробництві, у т.ч. національне законодавство щодо органічної продукції

7. Нові вимоги щодо показників безпечності сокової продукції

8. Практичні аспекти впровадження та аудиту ефективності функціонування систем менеджменту безпечності ХП.

Цехові технологи

1. Інноваційні технології консервного виробництва (асептика, гідродинамічні способи, органічне виробництво, використання ГМО тощо). Нові види консервів.

2. Правила використання харчових добавок, консервантів

3.Особливості технологій сокової продукції, старіння соків,  методи його запобігання. Порівняння вимог до сокової продукції в  ЄС, РФ, Білорусії, Україні

4.Технологічні розрахунки: рецептури,  норми витрат, вихід продукції, показники якості, поживної  цінності

5. Зміни у законодавстві України в зв’язку з імплементацією Угоди з ЄС (безпечність ХП, стандартизація, метрологія, оцінка відповідності)

6. Практичні аспекти функціонування систем менеджменту безпечності ХП на принципах НАССР

 

Хіміки, завідувачі хімічних лабораторій

1. Зміни у законодавстві України в зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС (про стандартизацію, про метрологічну діяльність, безпечність ХП тощо)

2. Задачі ХТК виробництва, вимоги до випробувальних лабораторій, акредитація згідно з ДСТУ ISO 17025,  дозвільні документи на прекурсори

3. Міжнародна, регіональна та національна системи стандартизації. Категорії нормативних документів. Порядок введення у чинність  міжнародних стандартів. Зміни у національній системі стандартизації, відміна ГОСТів, розроблених до 1992 р.

4. Вимоги до показників безпечності різних груп  харчових продуктів

5. Теоретичні основи ф/х методів. Окисно-відновне і кислотно-лужне титрування. Вимоги до приготування титрованих розчинів (ДСТУ 7558, ДСТУ 7259)

6. Практичне засвоєння основних  методів ХТК

7. Калібрувальні графіки, побудова на ПК

8. Похибка та невизначеність результатів вимірювань. Валідація, верифікація

9. Практичні аспекти менеджменту безпечності ХП на принципах НАССР.

 

 

Мікробіологи та завідувачі мікробіологічних  лабораторій

1. Причини мікробіологічного псування продуктів. Методи консервування

2. Активність води (аw) як один з критеріїв стійкості продуктів до мікробіологічного псування

3. Класифікація консервів по видам і групам (А, Б, В, Г, Д, Е). Режими стерилізації

4. Задачі санітарно-мікробіологічного контролю консервного виробництва

5. Вимоги до мікробіологічних лабораторій згідно з ДСанПіН 9.9.5-080-2002 та стандарту ЄС.
ЕА 04/10. Паспорт м/б лабораторії. Порядок отримання дозвільних документів. Валідація, верифікація

6. Нові м/б показники, нормовані для сокової продукції

7. Порядок м/б контролю виробництва консервів різних груп (у т.ч. консервованих хімічними консервантами) і промислової стерильності готової продукції

8.Порядок м/б контролю швидкозаморожених, сухих і сушених продуктів, харчоконцентратів

9. Практичне засвоєння прийомів та стандартизованих методів контролювання м/б показників

10. Новий закон про безпечність харчових продуктів – про обов’язковість впровадження систем менеджменту безпечності ХП

11. Мікробіологічні показники, як основні критерії при визначенні КТК у системі НАССР. Практичні заняття з розробки системи моніторингу виробничого процесу і визначення КТК

ПРИМІТКА: Тематика коригується за заявками слухачів

 

Для виробників мінеральних та безалкогольних напоїв:

Головні технологи, керівники служб з якості продукції

1. Зміни у законодавстві України для імплементації Угоди з ЄС: закони про безпечність ХП, про стандартизацію, про метрологію, про оцінку відповідності тощо

2. Міжнародна, регіональна та національна системи стандартизації, категорії НД, відміна ГОСТів, розроблених до 1992 р, порядок введення у чинність міжнародних стандартів

3. Гармонізація законодавчих, нормативних, технологічних документів на фасовані мінеральні і питні води з вимогами ЄС (Директиви 2003/40/ЄС, 2009/54/ЄС тощо)

4. Нові вимоги до акредитації лабораторій (ISO 17025), проблеми та можливості. Дозвільні документи

5. Особливості технологій промислового розливу мінеральних вод різного хімічного складу, причини погіршення їх якості та заходи його попередження

6. Особливості виробництва б/а напоїв різних груп причини старіння, методи стабілізації якості напоїв

7. Нові види напоїв

8.  Задачі ХТМК виробництва і готової продукції, стандартизовані та інноваційні методи дослідження

9. Практичні аспекти впровадження та аудиту систем менеджменту  безпечності та якості напоїв на принципах НАССР та ISO 9000

Мікробіологи, завідувачі мікробіологічних лабораторій

 1. Зміни у національному законодавстві стосовно безпечності продукції, стандартизації, метрологічної діяльності. Гармонізація гігієнічних вимог до виробництва фасованих вод з вимогами ЄС

 2. Вимоги до влаштування і безпеки роботи мікробіологічної лабораторії – ДСП 9.9.5-080-2002 , ЕА 04/10 «Акредитація мікробіологічних лабораторій».  Паспорт лабораторії, порядок отримання дозвільних документів

 3. Класифікація мінеральних вод та безалкогольних напоїв. Досвід виробництва оздоровчих, енергетичних та інших функціональних напоїв

 4. Нова нормативна та технологічна документація щодо промислового розливу питних і мінеральних вод, контроль м/б показників. Відміна ГОСТів, розроблених до 1992 року

 5. Консервування соковмісних безалкогольних та слабоалкогольних напоїв різними способами: асептичним, гарячого фасування, хімічним. Особливості мікробіологічного контролю процесу виробництва фасованих вод і б/а напоїв

 6. Нові мікробіологічні показники, нормовані для сокових основ безалкогольних напоїв

 7. Практичні заняття по засвоюванню основних прийомів та стандартизованих методів мікробіологічного контролю виробництва та готової продукції

 8. Новітні прискорені мікробіологічні методи досліджень та контролю якості мінеральних, питних вод та безалкогольних напоїв, їх приладове забезпечення

 9. Впровадження та ефективне функціонування систем НАССР: принципи, передумови, визначення КТК, розробка НАССР – плану, аудит ефективності

 

Хіміки, завідувачі  хімічних лабораторій

 1. Задачі хіміко-технічного контролю виробництва. Вимоги до виробничих лабораторій, порядок акредитації згідно з ДСТУ ISO 17025. Прекурсори, порядок отримання дозвільних документів. Валідація, верифікація

 2. Основні вимоги законодавства ЄС до безпечності та якості фасованих мінеральних вод: Директива 2009/54/ЄC  про експлуатацію та маркетинг природних мінеральних вод; Директива 2003/40/ЄС, що встановлює  список,  граничні концентрації  та вимоги  щодо маркування для складових природних мінеральних вод тощо. Гармонізація національного законодавства з вимогами ЄС

 3. Особливості виробництва безалкогольних напоїв, причини старіння соковмісних напоїв, холодних чаїв, методи стабілізації якості напоїв

 4. Стандартизовані методи дослідження контролю якості мінеральних і питних вод  та безалкогольних напоїв. Порядок введення в чинність в Україні міжнародних стандартів. Практичне засвоєння стандартизованих методів дослідження фізико-хімічних показників

 5. Новітні прискорені методи дослідження хімічних показників води і напоїв. Ознайомлення з їх приладовим забезпеченням

 6. Калібрувальні графіки: побудова на ПК та використання

 7. Статистична обробка результатів вимірювань: похибка, невизначеність результатів вимірювань

 8. Зміни у законодавстві України для імплементації Угоди про асоціацію з ЄС: закон про безпечність ХП, про стандартизацію, про метрологічну діяльність тощо

 9. Системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів на принципах ISO 9000, HACCP, порядок їх розробки та впровадження, передумови для забезпечення ефективності функціонування систем

 

 

Цехові технологи

1. Особливості технологій  промислового розливу  мінеральних вод різного хімічного складу, підготовки  питних і штучно мінералізованих вод

2. Особливості технологій  безалкогольних напоїв (соковмісних, холодних чаїв, спортивних, функціональних, оздоровчих тощо)

3. Причини старіння, псування безалкогольних напоїв,  способи стабілізації напоїв

4. Використання харчових добавок у виробництві б/а напоїв

5. Різні способи консервування напоїв: гаряче фасування, асептика, хімічні консерванти тощо

6. Технологічні розрахунки (практичні заняття): рецептури, норми витрат, вихід продукції, розрахунок норм показників, поживної та енергетичної цінності

7. Стандартизація: категорії нормативних і технологічних документів, міжнародні та регіональні стандарти, порядок введення їх у чинність в Україні

8. Практичні аспекти впровадження систем управління безпечністю продукції на принципах НАССР

 

Для водоканалів

Завідувачі лабораторій

1. Зміни у нормативно-законодавчих актах щодо вимог до якості та безпечності води джерел водопостачання та питної води (ДСанПіН 2.2.4-171-10, ДСТУ 7525, закон про питну воду). Відміна ГОСТів, розроблених  до 1992 р.

2. Стан водопостачання в Україні. Традиційні та інноваційні технології водопідготовки та знезараження

3. Задачі виробничих випробувальних лабораторій підприємств водопостачання. Розробка та введення у чинність робочої програми виробничого контролю процесу водопідготовки та водопостачання на підприємствах централізованого водозабезпечення. Ознайомлення з роботою  лабораторій КП «ТОВ «Інфокс»

4. Зміни у законах про стандартизацію, метрологію, метрологічну діяльність. Метрологічна повірка та калібрування ТЗВ

5. Акредитація та атестації лабораторій згідно зі змінами у законодавстві, ISO 17025, ЕА 04/10, отримання дозвільних документів на роботу з прекурсорами та діяльність м/б лабораторій.

6. Валідація обладнання, ТЗВ, методик, реактивів, поживних середовищ тощо. Верифікація результатів досліджень

7.Діяльність лабораторій в умовах надзвичайних ситуацій, диверсій, терактів на об’єктах водопостачання: сучасні методи оперативного бактеріологічного дослідження, біотестування, експресне визначання хімічних показників. Тест-системи

8. Методи статистичного оцінювання результатів вимірювань, похибки і невизначеність. Внутрішній та міжлабораторний контроль результатів досліджень

9. Організація  технохімічного контролю якості води в режимі on-lain (використання сучасних сенсо-датчиків для прискореного визначення найважливіших показників – каламутність, кольоровість, аміак, кисень тощо.

10. Вимоги до побутових та промислових стічних вод. Технології очищення. Організація хіміко-технічного і мікробіологічного контролю стічних вод

 

Інженери та лаборанти хіміки

1. Сучасний стан водозабезпечення в Україні. Сучасні технології та системи водопідготовки

2. Задачі хіміко-технічного  виробничого контролю процесу водопідготовки та водопостачання

3. Вимоги до виробничих випробувальних лабораторій згідно з ДСТУ 17025. Порядок акредитації, отримання дозвільних документів. Ознайомлення з роботою хімічної  лабораторії КП «ТОВ «Інфокс»

4. Вимоги до води джерел водопостачання згідно з ДСТУ 4808:2007

5. Впровадження з 01.01.2015 р. нових нормативних показників безпечності питної води (2-й етап  ДСанПіН 2.2.4.-171-10). Методи, методики, приладове забезпечення для визначення нових показників (токсичні елементи)

6. Зміни у законах про метрологію, стандартизацію. Відміна ГОСТів, розроблених  до 1992 року

7. Діяльність хімічних лабораторій в умовах надзвичайних ситуацій, диверсій та терактів на об’єктах водопостачання: сучасні методи оперативного хімічного дослідження води (тест-системи для експресного визначання основних показників, інтегральні показники забруднення води (загальний органічний вуглець та ін.)

8. Теоретичні основи стандартизованих методів дослідження ф/х показників води. Лабораторні заняття із засвоєння хімічних та інструментальних методів дослідження показників, нормованих ДСаНПіН 2.2.4.171-10

9. Калібрувальні графіки: побудова на ПК та використання

10. Основи метрології. Статистична обробка результатів вимірювань. Розбіжність на невизначеність. Валідація, верифікація

11. Вимоги до стічних вод. Схеми та методи контролю фізико-хімічних показників стічних вод

 

Інженери та лаборанти  мікробіологи

 1. Актуальні проблеми гігієнічної регламентації  якості та безпечності питної води

 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до систем централізованого  господарсько-питного водопостачання. Сучасні технології знезараження води

 3. Сучасний стан питного водозабезпечення в Україні. Вимоги ДСанПіН 2.2.4-171-10, ДСТУ 7525, схеми та методи мікробіологічного контролю

 4. Мікробіологія поверхневих і підземних джерел водопостачання:  автохтонна та  алохтонна мікробіота.  Вимоги до води джерел водопостачання згідно з ДСТУ 4808:2007

 5. Зміни у законах про питну воду, метрологію, стандартизацію. Відміна ГОСТів, розроблених  до 1992 року

 6. Вимоги до влаштування та функціонування м/б лабораторій згідно з ДСП 9.9.5-080-2002, стандарту ЄС
  ЕА 04/10. Паспорт м/б лабораторії. Порядок отримання дозвільних документів, акредитації лабораторій

 7. Поняття валідації, верифікації, розрахунку невизначеності результатів. Інтерпретація стосовно м/б досліджень у стандарті ЕА 04/10

 8. Лабораторні заняття із засвоєння прийомів і стандартизованих методів дослідження м/б показників води

 9. Діяльність бактеріологічних лабораторій в умовах надзвичайних ситуацій, диверсій, терактів на об’єктах водопостачання. Сучасні методи оперативного бактеріологічного дослідження води. Тест-системи. Методи біотестування

 10. Вимоги до мікробіологічного стану стічних вод. Порядок і методи дослідження м/б показників стічних вод

 11. Ознайомлення з роботою м/б лабораторій КП «ТОВ «Інфокс» та  обласного центра Держсанепідслужби  України

 

Для виноробних підприємств

Спеціалісти ХТМК

1. Основні напрямки та динаміка  розвитку виноградно-виноробної галузі у світі

2. Стан виноградарства і виноробства в Україні. Проблеми та перспективи

3. Практичні аспекти розвитку органічного та біодинамічного (біологічного) виноробства

4. Національна система стандартизації, поточний стан змін у базі нормативних документів згідно з новими законами про стандартизацію, безпечність і якість харчових продуктів

5. Задачі і організація хіміко-технічного та мікробіологічного контролю виробництва винної продукції

6. Основні критерії безпечності вин згідно норм ЄС та OIV

7. Основні стандартизовані методи контролювання фізико-хімічних показників винограду та винної продукції

8. Основні стандартизовані методи контролювання мікробіологічних показників

9. Сучасні інструментальні методи контролювання показників виноробної продукції для оперативного регулювання виробничих процесів

10. Лабораторні заняття із засвоєння практичних навичок визначення основних фізико-хімічних і мікробіологічних показників

11. Основні принципи впровадження систем менеджменту безпечності винної продукції

 

Економічні спеціальності:

Начальники ПЕВ, економісти з питань планування, обліку та ціноутворення; економісти з питань організації та оплати праці; головні бухгалтери, бухгалтери; спеціалісти кадрових служб

 1. Тенденції розвитку економіки України після вступу до зони свобідної торгівлі з ЄС

 2. Особливості ціноутворення на сучасному етапі

 3. Огляд нових законодавчих актів з питань економічного регулювання виробництва

 4. Нове в законодавстві про працю

 5. Соціальний захист працівників підприємств

 6. Нове в калькулюванні собівартості продукції

 7. Бухгалтерський і податковий облік

 8. Правовий статус кадрової служби підприємства

 9. Основи конституційного права України

 10. Правове регулювання трудових і господарських відносин

 11. Діловодство в кадровій службі

 

Маркетологи підприємств, спеціалісти з питань зовнішньоекономічної діяльності, менеджери підприємств

 1. Сучасні вимоги до квотування та ліцензування товарів

 2. Маркетингова товарна політика

 3. Митне оформлення експортно-імпортних операцій

 4. Логістика на підприємстві

 5. Порядок складання зовнішньоекономічного контракту

 6. Соціальний захист працівників підприємств

 7. Законодавчі акти з питань зовнішньоекономічної діяльності

 8. Сутність менеджменту, його мета та завдання

 9. Управлінські рішення та методи їх прийняття

 10. Організація роботи менеджера на підприємстві

 
 
 
 • Facebook Social Icon

© 2019 

          Олександр Божко                                                                                                                                                                                          

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now