1/8
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО
ДЗО "ОІПДО" НУХТ

До складу Одеського інституту після-дипломної освіти (ДЗО "ОІПДО" НУХТ) входять дві кафедри: кафедра ринкової економіки та кафедра харчових технологій та інженерії.

Інститут має бібліотеку.

Інститут має гуртожиток.

НОВИНИ  ІНСТИТУТУ

До уваги керівників харчових підприємств 

     В зв’язку з погіршенням  епідеміологічної ситуації в Україні, інститут не мав змоги у II-му півріччі поточного року провести стаціонарні курси і семінари, попередньо перенесені з I-го півріччя, з належним обсягом практичних, лабораторних занять, майстер-класів та ін..

   Наразі, колектив інституту проводить підготовчу роботу для створення відповідної технічної бази  та наочних засобів з тим, щоб протягом  I-II півріччя 2021 року проводити повноцінні заняття як у стаціонарному, так і у дистанційному режимі.

    Більш детальна інформація щодо графіку та тематики за-нять буде повідомлена на сайті на початку 2021 року.

В.о.директора інституту                           О.В. МАКСИМЕНКО

До уваги вищого керівництва асоціації Укроліяпром і керівників олійно-добувних і олійно-жирових підприємств!

          Доводимо до Вашого відома що, в зв’язку з несприятливим станом  щодо інфікування коронавірусом і подовженням карантинних заходів у цілому ряді  областей України,  немає можливості зібрати повний кворум лекторів та слухачів і забезпечити безпечні санітарно-епідеміологічні умови проживання та  проведення заходів науково-практичного семінару  для спеціалістів та фахівців олійно-жирових підприємств протягом найближчих місяців поточного року. Вважаємо доцільним перенести термін проведення цього заходу на період, коли в Україні буде досягнута безпечна санітарно-епідеміологічна ситуація. Більш конкретна інформація буде розміщена на сайті інституту та надіслана   керівництву асоціації Укроліяпром і  підприємствам.

З повагою до Вас і вашої діяльності,

в.о.директора інституту                           О.В. МАКСИМЕНКО

July 15, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО прес-реліз СЕМІНАРУ

«Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств.

Інноваційні напрями розвитку технологій виробництва  олійно-жирових продуктів»

July 13, 2019

В інституті з  08.07 по 13.07.2019 року проводилося  Короткотермінове підвищення кваліфікації:

«Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств. Інноваційні напрями розвитку технологій виробництва олійно-жирових продуктів»

Оприлюднено лист 

               Керівнику олійно-жирового підприємства

Про графік курсів підвищення кваліфікації

з 08 по 13.07.2019 р.

на короткотермінових курсах підвищення кваліфікації   спеціалістів технологічних служб   і виробничих випробувальних лабораторій олійно-жирових підприємств за темою:

«Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств.

Інноваційні напрями розвитку технологій виробництва  олійно-жирових продуктів»

June 30, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз курсів підвищення кваліфікації для спеціалістів
підприємств централізованого водопостачання

June 09, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз
Cемінару – тренінгу з аудиту систем менеджменту

May 28, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз курсів підвищення кваліфікації  
мікробіологів харчових підприємств

May 26, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю
«Хіміко-технічний контроль консервного виробництва»

March 28, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз  виїзного навчально-консультаційного семінару за темою: «Практичні аспекти  функціонування та актуалізації систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП) згідно з вимогами  міжнародного   стандарту  ISO 22000:2018»

June 19, 2019

Виїзні заняття першого кварталу 2019 року

Науково-педагогічний колектив кафедри харчових технологій та інженерії протягом першого кварталу 2019 року провів  шість виїзних навчально-консультаційних семінарів для спеціалістів і фахівців провідних харчових підприємств м. Одеса:

- ПрАТ «ВО Одеський консервний завод» - 2 семінари

- ПрАТ «Одесавинпром» - 2 семінари

- ТОВ «Одеський хліб» - 1 семінар

- ПрАТ «Одеський коньячний завод» - 1 семінар

April 07, 2019

З 8 квітня до 26 квітня 2019 р. відбулися  курси підвищення кваліфікації 
Мікробіологів, завідувачів мікробіологічних лабораторій харчових підприємств.
 

УВАГА!

До графіку проведення курсів підвищення кваліфікації у І півріччі 2019 року внесено наступні зміни:  

- термін проведення занять для спеціалістів хіміко-технічного контролю підприємств виноробної та пивоварної галузей перенесено на 10.06 – 21.06.2019 р.

-  термін проведення семінару-тренінгу для спеціалістів та фахівців з питань внутрішнього аудиту функціонування систем менеджменту якості і безпечності ХП перенесено на 03.06-07.06.2019 р.

з 24 по 28 вересня поточного року у інстітуті проведені короткотермінові курси підвищення кваліфікації тривалістю  40  навчальних годин для спеціалістів хіміко-технічного та мікробіологічного контролю виробництва фасованих мінеральних і питних вод і напоїв на їх основі

В період з 09.07 по 14.07.2018 відбулося короткотермінове підвищення кваліфікації для спеціалістів лабораторій і технологічних служб олійно-жирових підприємств за темою: «Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств. Наукове обґрунтування розробки  олійно-жирових продуктів і сучасні інструментальні методи їх дослідження»

February 06, 2018

Актуальні зміни у нормативній базі

    В теперішній час дуже активно оновлюється нормативна база не тільки національних, а й міжнародних стандартів. 
      Одним з найважливіших напрямів є розробка  нових стандартів на системи менеджменту. Мета розробки нових версій -  зблизити методології розробки та  функціонування систем менеджменту якості і безпечності харчових продуктів і послуг  та систем екологічного менеджменту, полегшення впровадження  інтегрованих систем менеджменту. В зв'язку з введенням нової версії стандарту на системи менеджменту якості продукції та послуг ISO 9001:2015  переглянуто стандарт 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних  і калібрувальних лабораторій».     
      Затверджено  нову версію  ISO/DIS 22000:2017 «Система менеджменту безпечності  харчових продуктів. Вимоги до любої організації  в харчовому ланцюзі».
        Для того, щоб заздалегідь підготувати спеціалістів харчових підприємств до реалізації вимог нових стандартів і включити відповідні теми до  занять, викладачі нашого інституту підготували переклади  фінальних проектів   ISO/IEC/FDIS 17025:2017  i  ISO/DIS 22000:2017 а також коментари до  ISO/DIS 22000:2017.
       Пропонуємо їх до Вашої уваги.

January 24, 2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

У грудні 2017 року викладачі кафедри харчових технологій та інженерії інституту видали навчальний посібник
«Мікробіологічний контроль консервного виробництва»
Автори:  Л.О.Стоянова,  К.Ю.Іващенко, І.П.Персіанова, Л.М.Герасименко

November 04, 2017

Курси з підвищення кваліфікації в Уманському Національному університеті садівництва

23.10.17 – 04.11.17 Кафедра харчових технологій та інженерії  організувала  курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Уманського національного університету садівництва. До програми  курсів включені теми з питань  інноваційних технологій та обладнання для харчових виробництв, поточного стану нормативно-законодавчої бази функціонування харчових підприємств, методології розробки та впровадження на підприємствах систем менеджменту якості і безпечності харчових продуктів згідно з новими міжнародними стандартами. Заняття проводили безпосередньо на базі УНУС з залученням до викладання професорсько-викладацького складу ОІПДО НУХТ та УНУС.

October 30, 2017

Навчально-консультаційні семінари для працівників ТОВ «Одеський коровай»

У жовтні 2017 р. кафедрою харчових технологій та інженерії проведені цільові виїзні навчально-консультаційні семінари для працівників ТОВ «Одеський коровай» за темами:

 а) Актуалізація системи менеджменту якості продукції до вимог нової редакції ДСТУ ІSO 9001: 2015» -  з 11 по 13 жовтня 2017.

б) «Практичні аспекти реалізації у виробництві вимог Технічного Регламенту «Щодо деяких товарів, які фасують за масою та об`ємом у готову упаковку» -    з 25 по 27 жовтня 2017.

У семінарах прийняли участь як інженерні спеціалісти, так і оператори технологічних цехів для засвоєння практичних навичок з виконання вимог документованих процедур систем менеджменту якості і безпечності продукції, яку виробляє підприємство

July 31, 2017

Опублікований ПРЕС-РЕЛІЗ СЕМІНАРУ

«Інноваційні технології та сучасні інструментальні методи дослідження олійно-жирової продукції. Зміни у нормативно-правовому регулюванні діяльності харчових підприємств».
З 10 по 15 липня поточного року в інституті проведений навчально-консультаційний семінар для спеціалістів технологічних служб і випробувальних лабораторій олійно-екстракційних і олійно-жирових підприємств України.

July 15, 2017

Курси з підвищення кваліфікації

З 10 по 15 липня на базі кафедри харчових технологій та інженерії ДЗО «ОІПДО» НУХТ були проведені курси з підвищення кваліфікації для спеціалістів підприємств олійно-жирової промисловості

Please reload

Inf_list2020.JPG
План ОЖП.JPG
20190606_125540.jpg
IMG_20190408_142513.jpg
IMG_20190424_090205.jpg
IMG-7bc4b4c841b8e96f4e6741d78f2bbd78-V.j
График_2019_отрезок.jpg
КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

65006, Одеса, Україна

​вул. Балківська, 54

ДЗО "ОІПДО" НУХТ

​Тел/Факс: (0482) 39-02-76

                   

Адреса електроної пошти:

oipdo@eurocom.od.ua

​Гуртожиток:

Тел.:(0482) 39-02-77

 
  • Facebook Social Icon

© 2019 

          Олександр Божко                                                                                                                                                                                          

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now